Historia budowy kościoła p.w. Miłosierdzia Bożego w Wieńcu Zdroju.

W 1994 roku do uzdrowiska przyprowadził się ks. prał. Bogumił Lewandowski, kapłan diecezji włocławskiej, długoletni pracownik Stolicy Apostolskiej. Zamieszkał w zakupionym przez siebie domu przy ulicy Brzozowej, sąsiadując z Siostrami Franciszkankami Rodziny Marii.

Ksiądz Bogumił wielokrotnie mówił o potrzebie zbudowania świątyni na terenie Wieńca Zdroju. Planował na posesji sióstr utworzyć „Dolinę Miłosierdzia”, aby szerzyć kult Miłosierdzia Bożego a wiernym umożliwić spełnianie praktyk religijnych. Niestety, rok później siostry zakonne sprzedały swoją nieruchomość i wyprowadziły się z uzdrowiska. Za życia nie udało się księdzu prałatowi zrealizować zamierzonych planów. Zmarł 31 sierpnia 2001 roku. Zostawił testament na mocy którego Diecezja Włocławska otrzymała znaczące środki materialne na budowę świątyni. Ówczesny Biskup Włocławski - Bronisław Dembowski dekretem z dnia 19 czerwca 2002 roku zlecił księdzu Lesławowi Witczakowi, pracownikowi kurii diecezjalnej przygotowanie inwestycji na wcześniej zakupionej przez diecezję działce. Wydawało się, że nie będzie większych trudności ze zrealizowaniem „ostatniej woli” księdza prałata. Na początku 2002 roku ksiądz Witczak zlecił Spółce „Sztuka Użytkowa” z Łodzi wykonanie projektu Ośrodka Duszpasterskiego w Wieńcu Zdroju.

Po dwóch latach starań okazało się, że diecezja nie otrzyma pozwolenia na budowę świątyni na działce przy ulicy Smolki. W tej trudnej sytuacji z pomocą przyszli: burmistrz Brześcia Kujawskiego p. Wojciech Zawidzki oraz prezes uzdrowiska p. Alicja Iżycka. Zaproponowali oni sprzedaż działki nr 245/2 położonej przy ulicy Leśnej, będącej w użytkowaniu wieczystym sanatorium. Kolejny rok zajęło przekwalifikowanie terenu leśnego na działkę budowlaną. Architekci zatrudnieni wcześniej przez diecezję: p. Paweł Marciniak, Dariusz Witasiak oraz Zbigniew Wiliński przygotowali projekt świątyni wraz z częścią duszpastersko-mieszkalną. Po czterech latach starań, 4 lutego 2005 roku Diecezja Włocławska, jako inwestor otrzymała pozwolenie na budowę. W drodze konkursu wyłoniono wykonawcę, została nim firma PPHU „Przybylski” z Włocławka. Prace budowlane rozpoczęto 10 maja 2005 roku. Po dwóch latach, część mieszkalna została na tyle ukończona, że w listopadzie 2007 roku zamieszkał w niej ks. Lesław Witczak, który od początku nadzorował inwestycję. W pierwszą niedzielę adwentu, 28 listopada 2008 roku została odprawiona pierwsza Msza św. Sprawował ją ks. Lesław Witczak, mianowany rektorem kościoła i duszpasterzem kuracjuszy oraz ks. Leszek Lewandowski, długoletni duszpasterz w krajach Beneluxu, okresowo mieszkający w Wieńcu Zdroju. Przez następne miesiące trwały prace nad wystrojem świątyni. Dużą pomoc okazał ks. dr Piotr Sierzchała, dyr. Muzeum Diecezjalnego i konserwator diecezjalny, który zaprojektował wystrój kościoła. Prace kamieniarskie wykonała firma p. Zdzisława Kwiatkowskiego z Gierałcic, roboty stolarskie wraz z umeblowaniem świątyni firma Forest panów Macieja i Jana Majewskich, instalacje elektryczne firma inż. Józefa Przewoźnego, mieszkańca Wieńca Zdroju a mozaiki przedstawiające Jezusa Miłosiernego, św. Faustynę oraz Matkę Bożą Miłosierdzia pani Katarzyna Ampt i Wojciech Syta z Warszawy. Oni także zaaranżowali wystrój stacji drogi krzyżowej, którą ks. Witczak przywiózł z parafii Harnes we Francji, gdzie przed laty w okresie wakacyjnym pełnił posługę kapłańską ks. Bogumił a później także ks. Lesław. Po oczyszczeniu i konserwacji oraz zrobieniu ramy z mozaiki weneckiej stacje, które mają ok 100 lat i przy których modlili się nasi rodacy na obczyźnie nabrały nowego blasku. Wkład w powstanie kościoła rektorskiego p.w. Miłosierdzia Bożego ma także wiele osób i rodzin. Właściciel firmy budowlanej, będący głównym wykonawcą p. inż. Adam Przybylski wraz z żoną ufundowali dzwon noszący imię św.Faustyna., tabernakulum zakupiła rodzina Suskich z Wieńca Zdroju i Włocławka, księgi i naczynia liturgiczne, ornaty oraz wizerunek Matki Bożej Ostrobramskiej oraz relikwiarz w którym znajdują się relikwie bł. Michała Sopoćki ks. prał. Leszek Lewandowski. Ogród wokół świątyni nieodpłatnie zaprojektowała kuracjuszka, architekt zieleni i krajobrazu p. Janina Urbankiewicz z Łodzi.

W Święto Miłosierdzia, dnia 19 kwietnia 2009 roku miało miejsce uroczyste poświęcenie świątyni dedykowanej Miłosierdziu Bożemu. Aktu konsekracji dokonał ksiądz biskup Wiesław Mering, ordynariusz Diecezji Włocławskiej. Okolicznościową homilię wygłosił biskup senior Bronisław Dembowski. W uroczystości wzięli udział burmistrz Brześcia Kujawskiego p. Wojciech Zawidzki, przewodniczący rady miasta p. Marek Golasiński, prezes „Uzdrowiska Wieniec „ p. Alicja Iżycka, licznie przybyli księża, pracownicy i mieszkańcy uzdrowiska, osoby związane z budową świątyni oraz kuracjusze.

W ten sposób spełniło się pragnienie ks. Bogumiła Lewandowskiego, wielkiego propagatora kultu Miłosierdzia Bożego. Świątynia, która w ciągu dnia jest otwarta i codziennie sprawowana jest w niej Msza św. oraz inne posługi sakramentalne służy osobom korzystającym z leczenia sanatoryjnego oraz okolicznym mieszkańcom. Wizja budowy kościoła w tym miejscu okazała się „prorocza” biorąc pod uwagę rozwój w ostatnich latach uzdrowiska, które kilkakrotnie powiększyło bazę mieszkaniową i uzdrowiskową.

Ks. Lesław Witczak